Je lektura res potrebna?

23. 9. 2015

»Za uspeh posameznika je v 5 odstotkih zaslužna akademska izobrazba, v 15 odstotkih izkušnje in kar v 80 odstotkih njegove komunikacijske sposobnosti.« – Brane Gruban

Zadnje čase se več ukvarjam z marketinškimi besedili. Ta besedila so za podjetja zelo pomembna, saj so vez med njimi in (morebitnimi) strankami. Ste že kdaj prejeli reklamno e-pošto in jo po sekundi nezanimivega branja izbrisali? Vas je kdaj kak oglas celo razjezil?

Podjetja zelo različno skrbijo za svoj jezik. Nekatera sploh ne, druga se trudijo, a z napačnimi sredstvi, tretja se upirajo spremembam in izboljšavam, redka pa zavzeto skrbijo za svojo pojavnost.

Navajam nekaj primerov neustreznih besedil z možnim popravkom. Slike besedil so objavljene na Abecednikovem računu na Instagramu in jih odprete s klikom povezave.

Dodatek je slovenska ustreznica za aditiv, torej je ponavljanje nepotrebno. Gre za napis na etiketi jabolčnega soka in avtorji pretiravajo s kopičenjem ‘zdravih’ izrazov (eko, bio, brez aditivov, dodatkov, konzervansov …).

Besedilo na spletni strani Volva je zagotovo okoren prevod, saj besedilo ne ‘teče’, povedi so dolge, sporočilo pa nejasno.

V slovenščini razlikujemo med decimalno piko (10.000 €) in decimalno vejico (3,5 %). Ker gre za napis na embalaži, napaka še toliko bolj bode v oči. Če je besedilo kratko, še ne pomeni, da si ne zasluži lektorskega pregleda.

V besedilu morate biti konsistentni. Če se odločite za tikanje, potem to uporabljajte povsod. Od znamke, kot je BMW, bi konsistentnost tudi pričakoval.

Tu lahko naredimo kar nekaj izboljšav, na primer: preprosto je slogovno boljša različica od enostavno; upravljamo koga/kaj in ne s kom/čim; pravilno bo s svojo, ne z vašo; zveza Pika kartica pa je seveda vir žolčnih razprav, saj bi ji izobraženi rekli kartica Pika.

Tu nastopa fazni glagol začeti, ki bi moral imeti ob sebi nedoločnik. Pravilna poved se glasi: Začnite uporabljati Moj Telekom. Zveni bolje?

Kot vidite, gre za kratka besedila, ki jih je mogoče preprosto in hitro izboljšati. Če še ne veste, je lektoriranje poceni in podjetje si to z lahkoto privošči.

 

Če želite, da lektor pregleda tudi vaše besedilo, pišite na info@abecednik.si.